دشواری های ترجمه های حقوقی

ترجمه سایت وردپرس
۱۴ مهر ۱۳۹۸
ترجمه پزشکی تخصصی
ترجمه پزشکی تخصصی چیست؟
۱۶ مهر ۱۳۹۸

دشواری های ترجمه های حقوقی

ترجمه شامل موارد خیلی بیشتری غیر از صرفاً گرفتن یک متن کتبی به یک زبان و تبدیل آن متن به یک زبان کاملاً متفاوت است. برای آنکه متن معنا و مفهوم داشته باشد و در یک زبان حقوقی به طور صحیح و روان رسانده شده باشد، مترجم باید به دانش عمیقی از سیستم های حقوقی داشته باشد. برای انجام ترجمه های تخصصی در زمینه حقوقی صرفاً مهارت در دو زبان کافی نیست. دانش تخصصی حقوقی یک نیاز مطلق است و سال ها مطالعه را در بر می گیرد. هنگام ترجمه، مهارت های بی شماری نقش دارند، به ویژه اسناد حقوقی از مترجم مطالبه زیادی می کنند. مترجمان هنگامی که ترجمه های حقوقی به آنها واگذار می گردد اغلب با چالش های جدی روبرو هستند. هنگام کار با چنین متن هایی، جایی برای خطا وجود ندارد، کوچکترین خطاها می توانند عواقب بسیار جدی داشته باشند و می توانند برای مشتری بسیار گران تمام شود.

چالش ها در ترجمه حقوقی

ماهیت زبان حقوقی و قانون بیشتر دشواری ها و پیچیدگی های مربوط به ترجمه حقوقی یک سند را توجیه می کند. ترجمه حقوقی یک موقعیت دشوار در حوزه ترجمه است، زیرا هر کشور سیستم حقوقی و اصطلاحات حقوقی منحصر به فرد خود را دارد که در یک ترجمه باید به طور صحیح و با دقت به زبان مقصد منتقل شود.

علاوه بر این، استناد و تبیین صحیح دو سیستم حقوقی و تفاوت های زبانی و فرهنگی استاندارد بین جوامع دو زبان، وظیفه ترجمه را برای مترجم حقوقی دشوارتر می کند.

سیستم های حقوقی نماینده جوامعی هستند که در آنها تأسیس شده اند؛ هر جامعه، به نوبه خود، بر ساختارهای منحصر به فرد اجتماعی، فرهنگی و زبانی بنا شده است. به عبارت دیگر، قانون و زبان حقوقی یک کشور نشان دهنده نظام حقوقی فراگیر است که به نوبه خود نشان دهنده تاریخ، فرهنگ و تکامل کشور است. متناقض بودن دو نظام حقوقی که ترجمه حقوقی به آن اشاره دارد، اصلی ترین چالش ها در ترجمه یک سند حقوقی است.

اصطلاحات فنی بسیار متفاوت هستند

اصطلاحات فنی حقوقی بین زبان های مبدأ و مقصد اغلب خیلی متفاوت هستند. این مشکل استانداردی است که مترجمان حقوقی با آن روبرو هستند. مترجم هنگام ترجمه باید دائماً دو سیستم حقوقی دو زبانی را که در حال پرداختن به آنهاست مقایسه کند.

تفاوت‌ در فرهنگ ها

زبان حقوقی و قانون یک کشور منعکس کننده فرهنگ آن است. مترجم حقوقی باید تفاوت های فرهنگی سیستم های حقوقی دو جامعه را که در ترجمه حقوقی خود به آنها می پردازد، درک کند.

سبک حقوقی

همه زبان های حقوقی برای خودشان زبان های مجزایی هستند. هر کدام با سبک خاص خود و با آداب و رسوم قانونی و فرهنگ کشور مربوطه بسیار تخصصی هستند.

درجات دشواری

دشواری در ترجمه یک متن حقوقی که به دو سیستم حقوقی ارجاع داده شده به زبان مبدا و مقصد و ماهیت خود زبان های مقصد و مبدأ بستگی دارد. ترجمه های حقوقی به نوعی پیچیده تر از انواع دیگر ترجمه هستند، اگرچه تخصص مترجم باید متناسب با پروژه در حال ترجمه باشد. به عنوان مثال، ترجمه تخصصی كتاب ، ترجمه مقاله یا ترجمه فیلم نیاز به یک مهارت تعیین شده و متفاوت با ترجمه حقوقی دارد.

برای مثال، دشواری یک ترجمه حقوقی ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • دو سیستم حقوقی که با زبان های حقوقی مشابه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند – این ممکن است منجر به یک ترجمه آسان شود.
 • دو سیستم حقوقی که با زبان های حقوقی متفاوت با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند – این ممکن است منجر به یک ترجمه نه چندان دشوار شود.
 • دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت با دو زبان حقوقی که ارتباط نزدیکی با هم دارند – چنین پروژه ای برای مترجم خیلی دشوار خواهد بود.
 • دو زبان و سیستم حقوقی کاملاً نامربوط –جفت کردن دو فرهنگ و زبان برای مترجم حقوقی سخت ترین کار است.

به عبارت دیگر، سطح دشواری در یک ترجمه حقوقی کاملاً به میزان وابستگی بین سیستم های حقوقی مربوطه و زبان های مبدأ و مقصد بستگی دارد.

ویژگی هایی که باید در یک مترجم حقوقی جستجو کنید

از آنجا که انجام ترجمه حقوقی یکی از دشوارترین و پیچیده ترین پروژه های ترجمه است، ضروری است که مترجم مهارت های زیر را داشته باشد:

 • با سبک نوشتن حقوقی زبان مقصد کاملاً آشنا باشد.
 • از سیستم های حقوقی دو کشور زبان های مبدأ و مقصد آگاه باشد.
 • قادر به تحقیق در مورد مفهوم حقوقی یک اصطلاح در زبان مبداء، زمانیکه معادل آن اصطلاح در زبان مقصد مشخص نیست باشد.
 • با اصطلاحات فنی سند اصلی آشنا باشد.
 • اولاً، هنگامی که پیدا کردن ترجمه دقیق بخشی از یک سند مشکل است، قادر به رمزگشایی متن زبان مبدأ باشد، ثانیاً، معنای اصلی متن در زبان هدف را تا حد امکان برساند.
 • از هدف و استفاده مورد نظر از سند ترجمه شده کاملاً آگاه باشد. این هم روی ترجمه و هم روی رویکرد مترجم آن تأثیر می گذارد. اصطلاحات فنی، لحن، کلمه بندی، نحو و جنبه های دیگر ترجمه به هدف ترجمه بستگی دارند.
 • جزئیات گرا و وفادار به معنا و طول سند مورد ترجمه باشد. در گفتمان حقوقی، جزئیات مهم هستند و باید به طور صحیح در ترجمه ارائه شوند. مترجمان نباید در نظر داشته باشند که متن را کوتاه کنند یا تعداد کلماتی را که ممکن است زائد به نظر برسند کاهش دهند، زیرا طول و تکرار ویژگی های سبکی از متن حقوقی اصلی هستند و به عنوان یک هدف مهم عمل می کنند.

انواع ترجمه های حقوقی

یک مترجم متخصص سند حقوقی باید از پیشینه حقوقی و اصطلاحات فنی خاص آن در حوزه حقوقی ارجاع شده آگاه باشد. انواع معمول ترجمه های حقوقی به شرح زیر هستند:

 • اوراق هویت شخصی، سوابق فردی و وضعیت اجتماعی که به طور قانونی تحصیلات یا کار یا هویت یک فرد را تعیین می کنند. این اسناد شامل ارجاعات یا گوهینامه های کار، گزارشات پلیس، گواهی ها یا دیپلم های تحصیلی، گواهی های تولد، احکام طلاق و موارد دیگر می باشند.
 • اسناد دادگاه ها، دادخواهی كيفري را شرح می دهند که اغلب ترجمه آنها براي پرونده هاي كمك قضايي بين المللي درخواست می شود. مترجمان باید بتوانند بین سیستم های دادخواهی مدنی و کیفری تفاوت قائل شوند، زیرا این ها علیرغم اصطلاحات فنی مشابه، یکسان نیستند.
 • قراردادهای بازرگانی که توسط دادگاه های خارجی تصویب می شوند؛ اینها برای فروش کالاها یا اعطای یک مجوز تجارت ضروری هستند. شرکتی که به دنبال تجارت در یک کشور خارجی است باید علاوه بر اسناد ثبت نام تجاری ترجمه شده خود، دفاتر سهامداران یا اساسنامه شرکت خود را نیز ترجمه کند.
 • معاهدات بین المللی که در کشورهای امضا کننده حکم حقوق، قوانین و مقررات بین المللی را به کار می برند. از آنجا که سند زبان اصلی باید دارای اثر حقوقی یکسان با ترجمه رسمی آن به زبان دوم باشد، مترجمان حقوقی در اینجا باید اطمینان حاصل کنند که متن به زبان مقصد با دقت و شفافیت در عمل همان اثرات حقوقی را منتقل می کند.

 

انجام ترجمه های حقوقی می تواند دشوار باشد اما مترجمان نقش اساسی را در کلیه جوامع متمدن ایفا می کنند. از آنجا که قانون بر همه حوزه های زندگی ما، از قبول شرایط و ضوابط یک شرکت هنگام بارگیری نرم افزار روی رایانه یا تلفن هوشمند گرفته تا برداشت پول از دستگاه تأثیر می گذارد، اصطلاحات حقوقی ترجمه شده که آنچه را یک دولت یا شرکت یا شخص می تواند یا نمی تواند انجام دهد را تعریف می کنند و مفاهیم عظیمی برای جامعه مدرن بشری دارند.

از آنجا که قانون به ساختار اساسی جوامع ما شکل می دهد، سامانه ترجمه تخصصی ترجمتن با ارائه ترجمه تخصصی حقوق جهت ترجمه اسناد حقوقی مهم، از مترجمان حقوقی با درک قوی از مفاهیم حقوقی، اصطلاحات و سیستم های مربوطه استفاده می کند.

اگر نیاز به ترجمه تخصصی دارید میتوانید از سرویس ترجمه و بازخوانی ترجمتن استفاده کنید و در کمتر از ۵ ثانیه برآورد هزینه ترجمه خود را انجام دهید.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *